Poďakovanie

Základná škola v Brodskom týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 13. apríla 2018 zapojili do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“. Celkovo sa v našej obci vyzbieralo 462,60 €, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine.