73. výročie obce Brodské

Dńa 6.4.2018 sme si pripomenuli 73. výročie oslobodenia našej obce.