Celoplošná deratizácia

pdfVyhláška-celoobecná deratizácia