BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 22. – 25.5.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Západoslovenská energetika, a.s.

V najbližších dňoch Vás navštívi pracovník Západoslovenskej energetiky. Pracovník menom Sára Gajdušková, Vás bude kontaktovať za účelom aktualizácie kontaktných a platobných údajov zákazníka, optimalizácie tarify. Pracovník vás navštívi v čase od 12:00 do 17:00 hod.