Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské