Zámer o prenájme obecného majetku

Zámer o prenájme obecného majetku
Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
Čítať ďalej...

Regionálna súťaž detských folklórnych speváckych skupín a jednotlivcov

Súťaž sa tento rok konala 20. marca 2018 v Gbeloch.
Náš folklórny súbor sa súťaží zúčastňuje každoročne od svojho založenia. Brodčánek si tento rok pripomenie už 25 rokov od svojho založenia. V niektorých rokoch sa súťaže zúčastnilo toľko detí z Brodského, že vytvorili dievčenské, alebo chlapčenské spevácke skupiny a súťažili aj traja, štyria sólisti.Mnohí sa umiestnili na prvom mieste a postúpili do krajského kola. V utorok súťažila z Brodského len jedna speváčka trinásť ročná Timea Poláková. Umiestnila sa v zlatom pásme.Spievala pesničky Voly, voly, sivé voly a V šírem poli studánečka kamenná. Blahoželáme jej a prajeme aby ešte veľa raz s našimi pesničkami reprezentovala Brodské. V prehliadke detských folklórnych súborov sa predstavil aj náš súbor Brodčanek. Za svoje vystúpenie dostali cenu a diplom za úspešné účinkovanie. Aj členov v súbore výrazne ubudlo. Na celom Slovensku sa po úspešných programoch Zem spieva zvýšil záujem o folklór. Dôkazom bola aj táto súťaž. Zúčastnilo sa jej 21 spevákov,len v Brodskom to tak nieje. Nie sú v našej obci deti, ktoré by sa chceli učiť ľudové piesne a tance?
Marcela Antálková