Farnosť Brodské

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brodské
SNP 91
908 85 Brodské
Tel.č.: 034/6591107
E-mail: brodske@ba.ecclesia.sk
Web: https://brodske.fara.sk
Farár: JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD.