Preskočiť na obsah

VZN č. 124/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí