Preskočiť na obsah

VZN č. 118/2023 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brodské