Preskočiť na obsah

VZN č. 117/2023 o vyhradení miest a určení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Brodské.