Preskočiť na obsah

VZN č.115/2023 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Dome seniorov Brodské, n.o.