Preskočiť na obsah

VZN č.114/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2023