Preskočiť na obsah

Upovedomenie o odvolaní č. 2 proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby pod č. 2023-211524UR11HaKR zo dňa 25.09.2023