Stavebné povolenie: “ SO 12-38-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava spevnenej komunikácie pod mostom cez Moravu v žkm 74,305

Zverejnené
30. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2022 − 7. septembra 2022
Kategória

Prílohy