Rozhodnutie Súhlas na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Zverejnené
9. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2022 − 21. februára 2022
Kategória

Prílohy