Preskočiť na obsah

Rozhodnutie – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením spočívajúcej v zmene termínu dokončenia stavby do 12/2028 pre stavbu: „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2-I. fáza“