Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby, ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves-štátna hranica SR ČR

Zverejnené
11. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. apríla 2022 − 25. apríla 2022
Kategória

Prílohy