Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby, ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves-štátna hranica SR ČR