Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV-štátna hranica SR/ČR“