Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV-štátna hranica SR/ČR“ – stavba A