Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK

Zverejnené
22. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2022 − 8. marca 2022
Kategória

Prílohy