Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania – „TT21170-SA_OKS_Brodské SNP, VNK, TS, NNK“