Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania: „Čerpacia stanica LCNG D2 odpočívadlo Brodské vpravo-SO 04 Komunikácie a spevnené plochy“

Zverejnené
12. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. septembra 2022 − 23. septembra 2022
Kategória

Prílohy