Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania: „Čerpacia stanica LCNG D2 odpočívadlo Brodské vpravo-SO 04 Komunikácie a spevnené plochy“