Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“