Oznámenie o začatí správneho konania a upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Zverejnené
11. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2022 − 23. februára 2022
Kategória

Prílohy