Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 12. októbra 2022
Kategória

Prílohy