Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
16. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2022 − 2. júna 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 16. mája 2022
Odberná lehota: 2. júna 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Brodské
Odosielateľ: Exekútorský úrad Hlohovec, Nám. Sv. Michala 5, Hlohovec
Adresát: Milan Daniel

Prílohy