Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené
16. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 28. septembra 2022
Kategória

Prílohy