Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené
8. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. augusta 2022 − 22. augusta 2022
Kategória

Prílohy