Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Zverejnené
17. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. augusta 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy