Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené
20. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. decembra 2021 − 3. januára 2022
Kategória

Prílohy