Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 5. augusta 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 18. júla 2022
Odberná lehota: 5. augusta 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Brodské
Odosielateľ: JUDr. Barbora Vatrtová, Nám. SNP 3, Trnava
Adresát: Ladislav Galet

Prílohy