Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV -štátna hranica SR/ČR