Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV -štátna hranica SR/ČR

Zverejnené
10. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. augusta 2021 − 26. augusta 2021