Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Zverejnené
28. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júla 2021 − 13. augusta 2021