Preskočiť na obsah

Zverejnenie výzvy podľa §34 písm. e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

Zverejnené
2. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júla 2021