Zámer prenájmu majetku obce Brodské pre SPP-distribúcia, a.s.

Upravené
15. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. apríla 2021