Preskočiť na obsah

Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok – názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021

Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské

hlavicka
Identifikácia žiadateľa (ďalej len „žiadateľ“)Obec BrodskéŠkolská 1030/2908 85 BrodskéIČO: 00309451
Kód žiadosti o poskytnutie nenávratnéhofinančného príspevku (ďalej len „žiadosť“)  NFP310040G792
Kód výzvy na predkladanie žiadostí (ďalejlen „výzva“)OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Maximálna výška nenávratného príspevku188 776,15 €
zbrojnica pohlad