Jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Brodské – cintorín, zberný dvor

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021