Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Macejková s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku nedožitých 67 rokov zomrel pán Ľudovít Macejka. Pohreb zosnulého bude v utorok 12.10.2021 o 14:00 hod. v Dome smútku v Kútoch. Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 13:00 hod.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Trubirohová s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 87 zomrela pani Otília Trubirohová. Pohreb zosnulej bude 16.9.2021 o 16:00 hod. v Dome smútku v Brodskom. Zádušná sv. omša bude pred pohrebom o 15:00 hod.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Jurkovičová s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 83 rokov zomrel pán Jozef Jurkovič bytom Gbely. Občianska rozlúčka so zosnulým bude v stredu 15.9.2021 o 14:00 hod. v Dome smútku Gbely.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Valachovičová s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 86 rokov zomrela pani Helena Valachovičová. Občianska rozlúčka bude vo štvrtok 2.9.2021 o 13:00 hod. pre Domom smútku v Brodskom.