Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Pavlíková, Čermáková a Kuklišová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 78 rokov zomrela pani Helena Pavlíková rod. Kuklišová. Pohreb zosnulej bude v sobotu 26.3.2022 o 15:00 hod. pred Domom smútku v Brodskom.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Andraščíková, Lovašová, Lamancová a dcéra Gabika s priateľom s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 75 rokov zomrel pán Viliam Andraščík. Pohreb zosnulého bude v sobotu 26.3.2022 o 13:30 hod. pred Domom smútku v Brodskom. Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 12:30 hod.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Fašková, Raganová, Chocholáčková a Behunčíková s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 82 rokov zomrela pani Viktoria Trubirohová. Pohreb zosnulej bude 17.3.2022 t.j. štvrtok o 13:35 hod. v Dome smútku v Brodskom.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Hnátová a Jirešová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 91 rokov zomrela pani Helena Hnátová. Občianska rozlúčka bude dňa 16.3.2022 t.j. streda o 13:00 hod. pre Domom smútku v Brodskom.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Reťkovská a Stachovičová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku nedožitých 74 rokov zomrel pán Bohdan Reťkovský. Pohreb zosnulého bude 7.3.2022 t.j. pondelok o 13:30 hod pred Domom smútku v Brodskom. Zádušná svätá omša bude o 12:45 hod.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Papánková, Šimuláková, Poláková a Nižňanská s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 89 rokov zomrela pani Etela Papánková. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 25.2.2022 t.j. v piatok o 14:00 hod. v dome smútku v Brodskom. Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod.

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Žilínková s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 61 rokov zomrel pán Anton Žilínek. Pohreb zosnulého bude v kruhu najbližšej rodiny.