Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Dujsíková a Komorníková s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 61 rokov zomrel pán Milan Dujsík. Občianska rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30.1.2023 o 14:00 hod. v DS v Brodskom.

Zverejnené 25. januára 2023.
Upravené 27. januára 2023.