Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Štvrtecká a Škanderová s hlbokým zármutkom oznamujú, že po krátkej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 44 rokov pán Martin Štvrtecký. Pohreb zosnulého bude v pondelok 9.1.2023 o 13:30 hod. v Dome smútku v Brodskom.

Zverejnené 5. januára 2023.
Bez úpravy .