Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Komorníková, Butašová, Fajtáková a Čulenová s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 78 rokov zomrel pán Eugen Komorník. Pohreb zosnulého bude dňa 16.12.2022 t.j. piatok o 14:00 hod. v Dome smútku v Gbeloch. Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v kostole v Gbeloch.

Zverejnené 13. decembra 2022.
Bez úpravy .