Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Štvrtecká ,Trávničková a Krídlová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 83 rokov zomrela pani Rozália Štvrtecká rod. Krídlová, bytom Bratislava. Pohreb zosnulej bude v stredu 8.6.2022 o 11:45 hod. v Krematóriu v Bratislave.

Zverejnené 6. júna 2022.
Bez úpravy .