Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Pavlíková, Čermáková a Kuklišová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 79 rokov zomrel pán Ivan Pavlík. Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 5.5.2022 o 13:35 hod. v Dome smútku v Brodskom.

Zverejnené 2. mája 2022.
Bez úpravy .