Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Žilínková s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 61 rokov zomrel pán Anton Žilínek. Pohreb zosnulého bude v kruhu najbližšej rodiny.

Zverejnené 31. januára 2022.
Bez úpravy .