Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Moravcová, Stiacová a Mrákavová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 69 rokov zomrel pán Stanislav Pálka. Pohreb zosnulého bude v dome smútku v Skalici.

Zverejnené 11. novembra 2021.
Bez úpravy .