Preskočiť na obsah

Rozhlas 31.8.2021

Zverejnené 31.8.2021.

Kategória

ZUŠ Holíč pobočka Brodské oznamuje, že zápis žiakov do hudobného odboru bude štvrtok 2.9.2021 o 9:30 hod. v triede v KD oproti knižnici.

Firma ŠIKOTRANS, so sídlom v Kútoch na Železničiarskej ulici č. 1385, hľadá pracovníka na vykonávanie pomocných údržbárskych prác na čiastočný pracovný úväzok. Pracovná náplň ako aj ostatné prevádzkové a platové podmienky vysvetlíme telefonicky alebo osobne na pohovore v sídle spoločnosti. V prípade záujmu, môžete volať na číslo do kancelárie, 034/6941 401 alebo na mobil, 0915 764 901 a kontaktnou osobou je pán Branislav Kopča.“