Rozhlas 26.8.2022

Kategória

BVS oznamuje občanom, že od 26.8.2022 budú prebiehať odpočty vodomerov. Občania, ktorí sa nezdržujú doma, nech stav vodomera vyvesia na viditeľné miesto.

DUO YAMAHA Vás pozýva na stretnutie Čechov a Slovákov na Záhorí v nedeľu 28.8.2022 od 15:00 hod. v areáli za KD v Kútoch. Predpredaj vstupeniek je na Obecnom úrade a knižnici v Kútoch v cene 10€ , na mieste 15€.Ako hostia vystúpia manželia Klimentovci, Jadranka, Franta Uher, Víla Ela. Deti do 10 rokov vstup zdarma.

Zverejnené 26. augusta 2022.
Bez úpravy .