Rozhlas 25.8.2022

Kategória

Ludvik Barkoci SHR pozýva všetkých občanov na DOŽÍNKY, ktoré sa uskutočnia dňa 24.09.2022 o 14:00 hod. v areáli v družstve v Brodskom. V úvode sa predstaví  folklórny súbor z Brodského. O občerstvenie je postarané, budú sa predávať zabíjačkové špeciality – pečené jaternice a krvavničky, zabíjačková kapusta a ovar. Do tanca bude hrať dychová hudba Lanžhočanka so svojimi sólistami manželmi Osičkovými. Vstupné zdarma. Tešia sa na Vašu účasť.

Zverejnené 25. augusta 2022.
Bez úpravy .